อ่ะ ขอโทษ   และ ขอบคุณ เค้าจัง  และ เค้าพูดอะไรกลับมาน่ะ
มาเรียนรู้กันเลย...

실례합니다 (ชิล-รเย-ฮัม-นี-ดา) = ขอโทษ (ลักษณะเสียมารยาท, excuse me)

죄송합니다 (ชเว-ซง-ฮัม-นี-ดา) = ขอโทษ   

미안미안 (มี-อัน-ฮัม-นี-ดา) = ขอโทษ

미안해요 (มี-อัน-แฮ-โย) = ขอโทษ (ตัด 요 โย ออกก็ได้ สำหรับคนสนิท หรือ อายุใกล้เคียงกัน)

 

죄송합니다 도와드릴수가없어요
(เชว-โซง-ฮัม-นี-ดา โท-วา-ทือ-ริล-ซู-กา-ออบ-ซอ-โย) = เสียใจแต่คงช่วยไม่ได้

나를 용서하십시오 (นา-รึล โยง-ซอ-ฮา-ชิบ-ชี-โอ) = กรุณายกโทษให้ด้วย

 

감사합니다 (คัม-ซา-ฮัม-นีดา) = ขอบคุณ

정말 감사합니다 (ชอง-มัล คัม-ซา-ฮัม-นี-ดา) = ขอบคุณมาก

고마워 (โค-มา-วอ) = ขอบใจ

감사해 (คัม-ซา-แฮ) = ขอบใจ

 

매우친절하세요 (แม-อู-ชิน-ชอล-ฮา-เซ-โย) = เป็นความกรุณาจริง ๆ

친절에 감사드립니다  (ชิน-ชอ-เร คัม-ซา-ทือ-ริม-นี-ดา) = ขอบคุณในความเอื้อเฟื้อ

 

문제없어요 (มูน-เจอ-อบ-ซอ-โย) = ไม่เป็นไร, No problem

천만에요 (ชอน-มัน-เน-โย) = ไม่เป็นไร (ตอบรับคำขอบคุณ)

괜찮습니다 (แคว็น-ชัน-ซึม-นี-ดา) = ไม่เป็นไร (ตอบรับคำขอบคุณ/ ขอโทษ)

괜찮다 (แคว็น-ชัน-นา) = ไม่เป็นไร (ตอบรับคำขอบคุณ / ขอโทษ) ไว้พูดกับคนสนิท หรือ อายุใกล้เคียงกัน

 

Comment

Comment:

Tweet

#12 By (49.237.132.131|49.237.132.131) on 2015-07-28 20:49

big smile

#11 By (171.5.134.10|171.5.134.10) on 2015-07-19 09:15

#10 By (49.230.191.150|49.230.191.150) on 2014-11-09 10:17

#9 By (92.51.245.87|148.251.92.48, 92.51.245.87) on 2014-09-03 05:33

#8 By (223.205.57.36|223.205.57.36) on 2014-03-16 14:41

#7 By ซัน (223.205.57.36|223.205.57.36) on 2014-03-16 14:41

감사합니다 confused smile ..

#6 By (202.29.4.119|202.29.4.119) on 2014-02-23 11:03

big smile 

#5 By (202.29.4.119|202.29.4.119) on 2014-02-23 11:02

#4 By เอิร์น (103.7.57.18|49.48.241.245) on 2013-03-26 10:58

정말감사합니다~~ ^ ^

#3 By InarmKawaii (182.53.30.253) on 2012-04-28 12:35

คัมซาฮัมนีดะ!..........................

#2 By hongZA (223.204.58.193) on 2012-03-06 16:23