คำปฏิเสธ-ภาษาเกาหลี

posted on 28 Oct 2010 10:39 by framee in Korean

 

 
คำปฏิเสธ

 아니오 (อา-นี-โอ) = ไม่

 안됩니다 (อัน-ดเวม-นี-ดา) = ไม่ได้

 안됩 (อัน-ดเวม) = ไม่ได้ / ห้าม; ไว้พูดกับคนสนิท หรือ อายุใกล้เคียงกัน

 아니오 고마워요 (อา-นี-โฮ โค-มา-วอ-โย) = ไม่เป็นไร ขอบคุณมาก

Comment

Comment:

Tweet