สระเกาหลี

posted on 18 Jun 2008 16:02 by framee in Korean

 

สระในภาษาเกาหลี  แบบออกเป็น สระพื้นฐาน และ สระประสม

เมื่อรู้พยัญขนะ และต้องรู้สระด้วย เพราะจะได้สร้างคำกันได้ 

สระพื้นฐาน 10 ตัว
ㅏ อา
ㅑ ยา
ㅓ ออ
ㅕ ยอ
ㅗ โอ
ㅛ โย
ㅜ  อู
ㅠ  ยู
ㅡ อือ
ㅣ อี

สระประสม 11 ตัว
ㅐแอ  (มาจาก ㅏ+ㅣ)
ㅒ แย (มาจาก ㅑ+ㅣ)
ㅔ เอ (มาจาก ㅓ+ㅣ)
ㅖ เย (มาจาก ㅕ+ㅣ)
ㅝ วอ (มาจาก ㅜ +ㅓ)
ㅞ เว (มาจาก ㅜ+ㅔ)
ㅚ เว
ㅙ แว
ㅘ วา
ㅟ วี (มาจาก ㅜ+ㅣ)
ㅢ อึย, อี, เอ (มาจาก ㅡ +ㅣ)


วิธีการวางสระ

สระที่เป็นแนวตั้ง ซึ่งประกอบด้วย ㅏ ㅑ ㅓㅕㅣรวมถึงสระประสมด้วย จะวางไว้ทางขวามือของพยัญชนะ

ส่วนสระแนวนอน ซึ่งประกอบด้วย ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ จะวางไว้ด้านล่างของพยัญชนะ

Comment

Comment:

Tweet

.............................

#3 By (61.19.50.237) on 2010-09-06 12:48

นึกว่าสระน้ำ

#2 By KaTTo-+tOdA on 2008-06-19 16:01

มาเรียนภาษาเกาหลีกันเต๊อะbig smile