พยัญชนะพื้นฐาน

posted on 18 Jun 2008 15:48 by framee in Korean

โดยพื่นฐานของทุกภาษาต้องมีพยัญชนะมาสร้างคำ ภาษาเกาหลีมีทั้งพยัญชนะพื้นฐาน และ พยัญชนะซ้อน  

พยัญชนะพื้นฐาน [ทั้งหมด 14 ตัว]

ㄱ คีหยอก  = ค,

ㄴ นีอึน      = น

ㄷ ทีกึด      = ท,


ㄹ รีอึล       = ร,

ㅁ มีอึม       = ม

ㅂ พีอึบ      = พ,


ㅅ ชีโอส     = ซ

ㅇ อีอึง        = อ (ออกเสียงตามพยัญชนะ)

ㅈ ชีอึจ       = ช,


ㅊ ชี่อึช       = ช เสียงหนัก

ㅋ คี่อึค       = ค เสียงหนัก

ㅌ ที่อึท       = ท เสียงหนัก

ㅍ พี่อึพ       = พ เสียงหนัก

ㅎ ฮี่อึฮ        = ฮ


พยัญชนะซ้อน [ทั้งหมด 5 ตัว]

ㄲ ซังกียอก มาจาก ㄱ+ㄱ = เสียง ก เสียงหนัก

ㄸ ซังทีกึด มาจาก ㄷ+ㄷ  = เสียง ต

ㅃ ซังพีอึบ มาจาก ㅂ+ㅂ  = เสียง ป

ㅆ ซังชีโอส มาจาก ㅅ+ㅅ = เสียง ซ (หรือ ช) เสียงหนัก

ㅉ ซังชี่อึจ มาจาก ㅈ+ㅈ  = เสียง จ เสียงหนัก


ㄱㄷㄹㅂㅅㅈ ถ้าอยู่เป็นพยัญชนะตัวแรกของคำ ก็จะออกเสียงเป็น ค, ท, ร, พ, ซ, ช ตามลำดับนะค่ะ
แต่ถ้าเป็นพยัญชนะตัวถัดไป ก็จะออกเสียงเป็นตัวหนังสือสีม่วง

ตัวอย่าง - 가가 จะออกเสียงว่า คากา ค่ะ

Comment

Comment:

Tweet

-ขอบคุณที่สอนน๊า-confused smile

#1 By *~Peachino~* on 2008-06-18 19:06